Client: MC Magazine / Photo: Nicolas Gondim / Model: Laila Eneias / Retouching: Kalil Macedo